SHE
Facebook
Facebook

SZKOLENIE W STERDYNI 12-13 MAJA 2016

Tegoroczny cykl szkoleń ogólnogrupowych dla handlowców naszych hurtowni rozpoczęliśmy w urokliwym zakątku Mazowsza, Pałacu Ossolińskich w Sterdyni. Współorganizatorami spotkania były firmy: NARVA, PCE, ERGOM, ELGOTECH, KOPOS, SKOFF, KONTAKT-SIMON, ORNO.
Oprócz części dydaktycznej uczestnicy szkolenia mogli również zobaczyć postępy w rozbudowie centrum logistycznego centrali Forum-Rondo w Morszkowie. Zwieńczeniem spotkania była dyskusja i wymiana poglądów na temat bieżącej współpracy centrali grupy z hurtowniami członkowskimi.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy.