SHE

Władze spółki

Zarząd

Krzysztof Lisowski – Prezes Zarządu
Kazimierz Hinc – Członek Zarządu
Krzysztof Grochowski – Członek Zarządu

 

 

Rada Nadzorcza

 

Wojciech Mocek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Izabela Opioła – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bronisław Gąsiorek

Dominik Kocieniewski

Jacek Połczyński

Stanisław Sekuła

Andrzej Szczygielski

Robert Szymański

Krzysztof Żukowski

Marek Żywicki