SHE

14-15 września 2007 – Szkolenie w Starachowicach