SHE
Facebook
Facebook

Kontakt

Polska Grupa Elektryczna Forum-Rondo Sp. z o.o.

Morszków 56c,
08-304
Jabłonna Lacka
tel. 25 787 18 10
e-mail: biuro@forum-rondo.pl

Dział handlowy
e-mail: biuro@forum-rondo.pl

Dział marketingu
e-mail: marketing@forum-rondo.eu

Dział Analiz
e-mail: baza@forum-rondo.pl

Księgowość
e-mail: ksiegowosc@forum-rondo.pl

Magazyn
e-mail: magazyn@forum-rondo.pl

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Elektryczna „Forum Rondo”, Morszków 56c, 08-304 Jabłonna Lacka;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@forum-rondo.pl;
3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i prowadzenia korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany korespondencji;
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością powadzenia korespondencji;
6) odbiorcy danych osobowych: dostawca aplikacji strony internetowej oraz hostingu, na którego serwerach znajduje się strona internetowa; 

7) Pani/Pana dane nie będą profilowane.