SHE

Władze spółki

Zarząd

Sławomir Czuchrij  - Prezes Zarządu

Kazimierz Hinc – Członek Zarządu

Krzysztof Grochowski – Członek Zarządu

 

 

Rada Nadzorcza

 

Agnieszka Pasierbiewicz

Bronisław Gąsiorek

Łukasz Klewinowski

Edmund Janik

Stanisław Sekuła

Robert Szymański

Jarosław Piętka

Piotr Rudnicki

Przemysław Kania

Adam Stanecki