SHE
Facebook
Facebook

Władze spółki

Zarząd

Sławomir Czuchrij  - Prezes Zarządu

Kazimierz Hinc – Członek Zarządu

Krzysztof Grochowski – Członek Zarządu

 

 

Rada Nadzorcza

 

Robert Szymański – Przewodniczący

Jarosław Piętka – Wiceprzewodniczący

Adam Stanecki

Agnieszka Pasierbiewicz

Bronisław Gąsiorek

Edmund Janik

Łukasz Klewinowski

Piotr Rudnicki

Przemysław Kania

Stanisław Sekuła