SHE
Facebook
Facebook

Władze spółki

Zarząd

Kazimierz Hinc – Członek Zarządu

Krzysztof Grochowski – Członek Zarządu

Wiesław Steć – Dyrektor Zarządzający, Prokurent

 

 

Rada Nadzorcza

 

Robert Szymański

Marek Żywicki

Agnieszka Pasierbiewicz

Łukasz Klewinowski

Adam Stanecki

Bronisław Gąsiorek

Joanna Panuś

Wojciech Fórmanowski

Stanisław Sekuła

Wojciech Mocek