SHE
Facebook
Facebook

20 grudnia 2006 – Podpisywanie listu intencyjnego o połączeniu Grupy Rondo i El-Forum