SHE
Facebook
Facebook

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” Sp. z o.o.

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „BOSS” w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Grupy Elektrycznej „Forum-Rondo” Sp. z o.o.
Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, a także zmiany Tekstu Jednolitego Umowy Spółki.
Spotkanie było też okazją do dyskusji na temat strategii i założeń handlowych na rok 2015. Omówiono również projekt zaproponowanej przez Zarząd nowej wersji umowy członkowskiej.