SHE
Facebook
Facebook

Nagrody dla najlepszych handlowców

W okresie od maja do lipca przeprowadziliśmy pierwszą turę z cyklu specjalistycznych szkoleń dla kadry zarządzającej PGE Forum-Rondo. Szkolenia odbyły się w trzech regionach w kraju, uczestniczyło w nich w sumie blisko 80 osób – głównie właścicieli i kierownictwo firm członkowskich. Tematyka szkoleń obejmuje głównie zagadnienia związane z zarządzaniem i rozwiązaniami systemowymi. Kolejna szkolenia planujemy na październik i listopad.

 

Starachowice