SHE
Facebook
Facebook

PGE Forum-Rondo w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika Fachowy-Elektryk!

Zapraszamy do zapoznanie się z materiałem, w którym Polska Grupa Elektryczna Forum-Rondo opisuje aktualną pozycję firmy oraz przedstawia swój plan na rozwój Grupy.

Publikacja dostępna jest na stronie www.fachowyelektryk.pl. oraz w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika Fachowy Elektryk.