SHE
Facebook
Facebook

Zwyczjane zgromazenie wspólników PGE Forum-Rondo

W dniu 24 czerwca 2015 roku w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Grupy Elektrycznej Forum-Rondo Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie podjęło szereg uchwał, m.in. zatwierdzono sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, udzielono absolutorium wszystkim osobom zasiadającym we Władzach Spółki.  Uchwalone zostały również zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, a także zmiany Tekstu Jednolitego Umowy Spółki.
Ponadto na nową kadencję powołano:

Zarząd w składzie:
Krzysztof Lisowski – Prezes Zarządu
Tomasz Szybieniecki – Członek Zarządu
Marek Banasiuk – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza w składzie:
Kazimierz Hinc – przewodniczący
Dariusz Kwieciński – V-ce przewodniczący
Izabela Opioła
Krzysztof Żukowski
Krzysztof Grochowski
Wojciech Mocek
Stanisław Sekuła
Bogusław Szlachetka
Robert Szymański
Dominik Kocieniewski

Nowe osoby zasiadające we Władzach Spółki to Członek Zarządu Marek Banasiuk oraz Członek Rady Nadzorczej Dominik Kocieniewski.